Beeld en Geluid

Website Beeld en Geluid
Beeld en Geluid beheert 70% van het Nederlandse audiovisuele erfgoed. De collecties omvatten meer dan 700.000 uur radio, televisie, film en muziek en Beeld en Geluid is daarmee één van de grootste audiovisuele archieven van Europa. Jaarlijks vinden duizenden uren hun weg naar professionals, het onderwijs en particulieren. Beeld en Geluid combineert de hoogste professionele normen op het gebied van conservering, digitalisering en ontsluiting met een laagdrempelige toegang voor klanten en publiek en een hoog niveau van dienstverlening.