Hilversum Mediastad

Website Hilversum Mediastad
"Hilversum is van oudsher het centrum van de Nederlandse AV-gerelateerde mediasector. De gemeente Hilversum hecht grote waarde aan het behoud, de versterking en verbreding van de mediasector als motor van de regio. iMMovator is voor ons een belangrijke partner die meedenkt en acteert in de transitie van traditionele mediabedrijvigheid naar crossmedia industrie. De gemeente Hilversum is inmiddels thuisbasis voor vele crossmedia bedrijven, zoals bijvoorbeeld Spil Games. Spil Games is wereldwijd het grootste onafhankelijke bedrijf op het gebied van online ‘social gaming’. Een hoogtepunt uit 2012 is de start van de ontwikkeling van de zogeheten Spil Games Campus in Hilversum. De locatie biedt de noodzakelijke uitbreidingsmogelijkheden voor deze wereldwijd actieve onderneming maar zal ook andere creatieve bedrijven huisvesten. Een andere mijlpaal voor Hilversum is de realisatie van het Kruispunt voor Beeldcultuur. Deze broedplaats biedt plaats aan startende ondernemers uit verschillende creatieve disciplines. Het gebied Amsterdam-Almere-Hilversum-Utrecht-Amersfoort is het vierde cluster van Europa op het gebied van media en ICT. Daarin schuilt een grote economische en innovatieve kracht van nationaal belang. Gemeente Hilversum heeft het initiatief genomen om bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen te brengen ten behoeve van o.a. innovatie en (inter)nationale positionering. Als gemeente zien we het iMMovator Cross Media Netwerk als een katalysator binnen dit cluster. Zo is iMMovator een drijvende kracht achter de internationale positionering van Nederland als 'Media gateway to Europe'. Ook in het kader van het topsectorenbeleid van het ministerie van EL&I speelt iMMovator nadrukkelijk een rol door de gemeente Hilversum te ondersteunen bij het CLICK//Media & ICT Network. Dit alles om onze ambitie te realiseren om in 2020 als Nederland te behoren tot de top 3 mediaregio's in Europa en leidend te zijn voor het ontwikkelen van nieuwe smart media en breedband diensten.” Jan Rensen, Wethouder EZ en Media van de Gemeente Hilversum