HKU

Website HKU
HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) is per 1 september 2012 toegetreden als participant van iMMovator Cross Media Network. HKU is een kunstenhogeschool die zich profileert op kunst en media en nieuwe creatieve beroepspraktijken. HKU is steeds op zoek naar toepassingen van nieuwe mediatechnologie en de bevordering van vernieuwend economisch en managementdenken in de creatieve sector. Deze ambitie sluit perfect aan bij de missie van iMMovator, die als stichting innovatie in de media-industrie aanjaagt. Een belangrijke mijlpaal dit jaar was de tot standkoming van Growing Games, een stimuleringsprogramma om door middel van games nieuwe behandelwijzen in de zorg te ontwikkelen. De Economic Board Utrecht, Dasym (een private investeerder) en zorgverzekeraar CZ trekken hierin samen op. HKU participeert in dit programma als belangrijke partner in het ontwikkelen en valideren van games. Immovator speelde een cruciale rol in het tot stand laten komen van dit stimuleringsprogramma. Dit programma heeft de potentie om veel nieuwe gaming bedrijvigheid in de regio te genereren: goed voor de regio, goed voor de media industrie, en goed voor de afstudeerders van de HKU!