Hogeschool Utrecht

Website HU
De Hogeschool Utrecht (HU), met ca 30.000 studenten en ca 3000 personeelsleden één der grootste hogescholen in het land, wil zich profileren ten opzichte van de zogenaamde ‘creatieve industrie’. De creatieve industrie (waaronder media, vormgeving, entertainment, de kunsten enz) heeft een aanjaagrol voor algemene economische activiteit in een regio. De HU wil samen met de creatieve industrie innovatie binnen de regio stimuleren. Door daarbij ook studenten in te zetten komt er zogenoemde kenniscirculatie op gang, tussen kennisinstituten (zoals de hogeschool) en het bedrijfsleven, waarvan beide profijt hebben.