Onderwijs

Onderwijs is belangrijk voor het aanjagen van innovatie. Bijvoorbeeld om jonge mensen te stimuleren een eigen bedrijf te beginnen of omdat studenten met hun open mind vaak op nieuwe ideeën komen. Maar ook omdat binnen de academische wereld vaak op een ander niveau naar ontwikkelingen wordt gekeken en deze kennis relevant is voor de media industrie.

IMMovator Academy

Om de aansluiting van hoger beroeps en academisch onderwijs naar het bedrijfsleven te versterken is iMMovator gestart met de iMMovator Academy. Hierbinnen is de Media Future Week een belangrijk event. Studenten krijgen binnen de Media Future Week een programma voorgeschoteld met (inter)nationale topsprekers uit de industrie en werken multidisciplinair aan een businesscase. Daarnaast organiseert iMMovator omgekeerd in het kader van bij- en nascholing samen met onderwijsinstellingen voor het bedrijfsleven workshops en masterclasses over thema’s waar behoefte aan is. Denk bijvoorbeeld aan een masterclass over waardecreatie of sales of een masterclass over uitgeefmodellen voor tablets.

Student innovation companies

Een andere activiteit om het onderwijs en bedrijfsleven dichterbij elkaar te krijgen is het opzetten van student innovation companies. In deze bedrijfssetting werken studenten vanuit verschillende disciplines samen aan innovatieve opdrachten uit het bedrijfsleven. Binnen zo’n innovation company worden studenten gestimuleerd om onderzoek te doen, interdisciplinair samen te werken,en maken zij kennis met het werken als ondernemer omringd door reeds gestarte ondernemers.

Een voorbeeld van een student innovation company is GNR8 van Inholland in Haarlem, www.gnr8.nl

Denktank

Om de invloed van nieuwe ontwikkelingen te voorspellen en te signaleren waar de markt naar toe beweegt, hecht iMMovator grote waarde aan de kennis en expertise van hoogleraren en lectoren. Een groep hoogleraren en lectoren komt periodiek bij elkaar om samen met iMMovator richting te geven aan onze te ontwikkelen activiteiten.

Netwerk

Ruim 8.500 cross media professionals hebben zich aangesloten bij het iMMovator netwerk. Als lid van het netwerk profiteer je van de kennis die we verzameld hebben tijdens onze activiteiten, word je door nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen en kun je je aanmelden voor onze evenementen. Bovendien kom je via iMMovator in contact met andere leden uit het netwerk. Op zoek naar een geschikt stagebedrijf? Zoek eens in onze ledendatabase!

Daarnaast kun je het netwerk ontmoeten tijdens onze diverse netwerkbijeenkomsten In onze mediatheek vind je video’s, presentaties en podcasts van onze bijeenkomsten. Op onze agenda zie je welke bijeenkomsten er gepland zijn.